Σύστημα Επιβράβευσης Παρολί BOOST – (Κλάση Β)

 

Ενισχυμένα κέρδη (Πληρωμές)

Περιγραφή: Στοιχημάτισε σε παρολί από 4 επιλογές και πάνω και εμείς ενισχύουμε τις πληρωμές σου με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

 

Κλάση Β

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

BONUS % Έως

4

10

5

15

6

20

7

25

8

30

9

40

10+

50

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ BONUS ΜΕΧΡΙ €1000 ΑΝΑ ΔΕΛΤΙΟ

 

 

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Το ποσό του μπόνους θα εμφανίζεται αυτόματα κάτω από όλα τα δελτία στοιχήματος που συμμετέχουν στην προσφορά.
 2. Η προσφορά ισχύει για ορισμένα είδη στοιχήματος, ορισμένες διοργανώσεις και σε ορισμένα αθλήματα, τα οποία η Εταιρεία θα επικοινωνεί αναλυτικά στους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε προσφοράς.
 3. Η προσφορά ισχύει για στοιχήματα που τοποθετούνται πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 4. Αν οποιεσδήποτε επιλογές αναβληθούν/ακυρωθούν, με αποτέλεσμα οι έγκυρες επιλογές του δελτίου να είναι λιγότερες από 4, τότε η προσφορά παύει να ισχύει. Σε περίπτωση που ένα δελτίο έχει για παράδειγμα 6 έγκυρες επιλογές και η μία επιλογή ακυρωθεί, τότε το δελτίο θα λάβει το bonus που αντιστοιχεί στις έγκυρες επιλογές του (5).
 5. Ελάχιστη απόδοση ανά επιλογή: 1.50.
 6. Μέγιστο ποσό επιστροφής: μέχρι €1000 (ευρώ)
 7. Το ποσό του bonus υπολογίζεται ως το ποσοστό (πχ 10% για 4 επιλογές) στο συνολικό ποσό πληρωμής και αναγράφεται στο δελτίο στοιχήματος.
 8. Η προσφορά δεν θα ισχύει όπου ένα στοίχημα έχει γίνει Cash Out.
 9. Στην προσφορά ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται δελτία με συστήματα / ζητούμενα.
 10. Σε περίπτωση απόσυρσης της προσφοράς, οι παίκτες που έχουν ήδη λάβει την προσφορά θα δεσμεύονται από τους όρους με τους οποίους αποδέχτηκαν την προσφορά.
 11. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή υπάρχουν αποδείξεις ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από έναν πελάτη ή από μία ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένων πληρωμών, Δωρεάν Στοιχημάτων, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η OPAP μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα, την πληρωμή επιστροφής ή το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος τέτοιων προσφορών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η OPAP SPORTS μπορεί να επιβάλλει μία χρέωση διοικητικού περιεχομένου στον πελάτη, μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος, της επιστροφής ή της ενισχυμένης πληρωμής, για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
 12. Η OPAP SPORTS μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος, ποσό επιστροφής ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
 13. Η OPAP SPORTS μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις αυτής της προσφοράς για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους. Νοείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς θα τυγχάνει την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής.

 

Έκδοση 2

Οι Κανονισμοί αυτοί έχουν εγκριθεί από την ΕΑΣ στις 21/04/2023